ฟิล์มโน๊ต Stick’n

ฟิล์มโน๊ตของ Stick’n ผลิตขึ้นจากแผ่นฟิล์มพลาสติกแผ่นบางๆ โปร่งแสงมองทะลุได้ 

เนื้อพลาสติกคุณภาพดี ที่ทั้งเหนียวและทนทาน เคลือบด้านเพื้อให้สามารถเขียนทับได้ รวมกับกาวสูตรเฉพาะ ที่ปรับมาให้สามารถลอกติดซ้ำๆได้ จึงเป็นจุดเด่นของฟิล์มโน๊ต

ออกแบบให้หลากหลายตามจุดประสงค์การใช้งาน ตั้งแต่ฟิล์มลอกลาย สื่อการเรียนรู้ ฟิล์มเพื่อถ่ายเอกสาร ฟิล์มดัชนี ฯลฯ ฟิล์มโน๊ตจึงเป็นอักทางเลือกหนึ่งเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการทำงาน